Onderwijs en activiteiten

Wij willen kinderen zich zo breed mogelijk laten ontwikkelen. De basisvaardigheden taal en rekenen zijn hiervoor belangrijk. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan bijvoorbeeld cultuur, sport en spel en projecten.  

Taal-leesonderwijs

Een goed taal-leesaanbod op onze school is een belangrijk item, want een achterstand op het terrein van taal en lezen (de basis van het leren)
betekent zoals bekend ook moeite met het volgen van de andere schoolvakken. Vaak blijven de taal- en leesachterstanden de leerlingen
ang achtervolgen. Het bemoeilijkt op den duur volwaardig participeren in de samenleving en een kans op werk. Obs Klazienaveen zet fors in op het gebied van Taal / lezen. We hebben een hele goede samenwerking met bibliotheek Facet en hebben samen een plan gemaakt om het lezen te bevorderen en de resultaten te verhogen. Lezen, dat is de basis!

Sociale veiligheid

Het pestprotocol, dat aan het begin van elk schooljaar met de kinderen doorgenomen wordt, geeft voor de kinderen de kaders aan van sociaal aanvaardbaar gedrag. De zekerheid dat de daarin beschreven afspraken nagekomen worden, moet er toe bijdragen dat de kinderen een gevoel van veiligheid ervaren. AAn het begin van het schooljaar zijn de zogenaamde Gouden weken. Dat zijn weken waarin er veel aandacht is voor groepsvorming. Na de Kerstvakantie zijn de zilverden weken. In deze periode komen de afspraken en ook groepsvormende activiteiten opnieuw aan bod.
Mede door het geven van de lessen van de methode voor sociale vaardigheden proberen we de voorwaarden te scheppen die nodig zijn om de kinderen deze afspraken te kunnen laten nakomen. De ouders zijn uiteraard op de hoogte van het hanteren van het pestprotocol. Daarnaast hanteren wij op obs Klazienaveen de Klazienaveen methode. Onder de knop documenten kunt u de uitleg van de Klazienaveen methode vinden. 
In de groepen 6 (indien nodig ook in andere groepen) krijgen de leerlingen een weerbaarheidstraining aangeboden. Medewerkers van bureau Halt komen les geven over Sociale Media en de gevaren daarvan. Ook houden we voor de ouders van de leerlingen van de groepen 7 en 8 een ouderavond over dit thema.  

 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden