Ouderraad

Zoals de ouderraad nu bestaat is het een hardwerkend en tegelijkertijd enthousiast team van vrijwilligers.
Ze zetten zich in om de leerlingen van obs Klazienaveen een hele leuke tijd op school te geven binnen alle georganiseerde activiteiten en festiviteiten. 
Tevens heeft de OR een adviserende taak en houden zij zich bezig met allerlei praktische zaken binnen de school.
Ook beheren zij de ouderbijdragen en de schoolreisgelden en leggen daarover verantwoording af aan de ouders.
Uit de ouderbijdrage worden onder andere de volgende zaken betaald:
-Sinterklaas, -Kerstviering, -Pasen, -ijsje bij warm weer etc. 
De schoolreisbedragen zijn kostendekkend en worden door de ouderraad namens de school geind.
Het ophalen van het oud papier en de inkomsten hieruit worden ook gecoördineerd/beheerd door de ouderraad.

Samenstelling van de Ouderraad

Tijdens de algemene ledenvergadering aan het begin van ieder schooljaar zal de lijst van de samenstelling van de Ouderraad  worden geupdatet.
Er zijn ook een aantal teamleden die namens het team de vergaderingen van de Ouderraad bijwonen.

Patrick Mulder (voorzitter)
Bianca Pathuis (secretaris)
Joke Pruim (penningmeester)
Lydia Post (penningmeester)
Sylvia de Groot (lid)
Susanne Schoonewille (lid)
Amanda Meijerink (lid)
Leandra Duinkerken (lid)
Desiree Bouten (lid)
Ilona Groote (lid) 

U kunt de ouderraad bereiken door een mailtje te sturen naar het volgende mailadres: mulderpatrick1982@gmail.com 
 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden