Nieuwe ouders

Om echt een goede indruk te krijgen is het belangrijk om een school te bezoeken. Verhalen van de school zelf en verhalen van anderen
zorgen voor een eerste beeld. Veel belangrijker om voor u en uw kind een goede schoolkeuze te kunnen maken,
is uw idee, indruk en gevoel.
Dit kunt u alleen maar krijgen als u bij ons binnen bent geweest, zelf heeft rondgekeken, sfeer heeft kunnen proeven,
ons heeft gezien en gesproken.


Wanneer ouders contact opnemen met de school, omdat zij overwegen hun kind(eren) op obs Klazienaveen in te laten schrijven,
dan wordt allereerst een afspraak gemaakt met de Intern Begeleider of de locatiedirecteur.
In dit gesprek wordt informatie gegeven over de school en hebben ouders gelegenheid om vragen te stellen.
Het bezoek aan de school wordt afgesloten met een rondleiding door de school en zo mogelijk met een kennismaking met de toekomstige
leekracht(en) van uw kind(eren). 

Als u op onderstaande link klikt opent er informate over de groepen 1 en 2.

Informatieboekje groepen 1-2

Inschrijving
Tijdens het inschrijven van uw zoon/dochter moet een inschrijfformulier ingevuld en ondertekend worden. Hierop staan gegevens van u en uw kind. 

Wij vinden de samenwerking en het gesprek tussen u als ouder en ons als school het meest belangrijk. Maar u kunt als ouder een veel grotere rol vervullen voor de school. Wij hebben bijvoorbeeld ouders nodig voor:

  • Het ondersteunen bij activiteiten in en om de school
  • Het brengen en halen van kinderen naar en van culturele activiteiten
  • Zitting nemen in de Ouderraad of Medezeggenschapsraad
  • Enzovoort

 

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden