Activiteiten in groep 1 en 2

De aanpak in groep 1 en 2 verschilt met die van andere groepen. Ook de inrichting van de lokalen en de manier van werken is anders. Het onderwijs aan kleuters sluit aan bij de ervaring en de belangstelling van het kind. Iedere ochtend start de leerkracht vanuit de kring. In de kring begint de schooldag en hier keren de kinderen ook steeds weer terug. Daarnaast wordt er gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoe­ken, in de speelzaal en op het schoolplein.

In groep 1 en 2 staat bewegingsonderwijs dage­lijks op het rooster. Er is veel aandacht voor ge­woontevorming en regelmaat. Leren gebeurt vooral door spelen.
De leerkracht heeft daarbij een sturende rol. De meeste vakken komen in samenhang met een be­paald thema aan de orde. De creatie­ve vorming is geïntegreerd in het to­tale pro­gramma. Er wordt thematisch gewerkt en op een speelse manier leren kinderen hoe de wereld in elkaar zit. Tijdens het thematisch werken komen de wereldoriënterende vakken aan bod. Naast cultuureducatie, muziek, techniek en creatief werken worden de zaakvakken samengevoegd in een thema. We behandelen het komend schooljaar 5 thema's, net als de rest van de school, uit de methode "Blink Wereld". 
We werken vanuit doelen en hebben een beredeneerd aanbod. 

Ter ondersteuning en voorbereiding op het leren lezen worden letters op een speelse manier aangeboden (klankgebaren). In samenwerking met bibliotheek Facet willen we de leesmotivatie bevorderen en het plezier in lezen vergroten. We maken gebruik van LOGO3000 om de woordenschat bij de kleuters uit te breiden. Semsom is de methode die we gebruiken als bronneboek om de rekendoelen te behandelen. 
 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden