Ouders

Op obs Klazienaveen  zijn er veel ouders op de één of andere manier betrokken als hulpouder. Dit is erg fijn. Een kleine greep uit de activiteiten en commissies:

We hebben op onze school een Ouderraad.
Deze enthousiaste groep ouders organiseert diverse activiteiten gedurende het schooljaar.

Daarnaast hebben we een Medezeggenschapsraad.
De Medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen, vertegenwoordigers van de ouders en van het personeel.
De Medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals de besteding van geld en gebouwen, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.

Verkeersouders
De verkeersouders zijn ons behulpzaam bij activiteiten die bij ons verkeersproject DVL (Drents Veiligheids Label) uitgevoerd worden. Als verkeersouders leveren ze een flinke bijdrage aan de verkeersveiligheid van onze leerlingen.

Luizenouders
Een aantal ouders controleren alle kinderen na iedere vakantie op luizen. Zo helpen we elkaar om de school (en natuurlijk ook thuis) luisvrij te houden. 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden