Obs Klazienaveen, " Oog voor de wereld!"

Het motto van de school luidt: "Ons onderwijs daagt de leerling uit om zich in een veilige omgeving, waarin structuur en duidelijkheid wordt geboden,
zich optimaal te ontwikkelen"
.
Ons team bestaat uit professionals die met een grote actieve betrokkenheid, passie voor hun coachende rol
en met een duidelijk doel voor ogen, de leerlingen steeds een stapje verder brengen.
Dit doen we door ons onderwijs op verschillend emanieren aan te bieden. Niet alleen passief maar ook actief. 

In de ochtend werken we aan de basisvaardigheden. Deze basisvaardigheden koppelen we steeds meer aan de wereldoriënterende vakken (Wereldtijd).
Door de wereldoriënterende vakken als thema aan te beiden kijken we verder dan de methodes, halen we de "buurt" en ook de "wereld" naar binnen.
Hierdoor vergroten we de zelfstandigheid van de leerlingen en worden zij medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces. 

Openbaar Onderwijs Emmen heeft een bovenschoolse visie geformuleerd en die luidt als volgt:
Openbaar Onderwijs Emmen heeft ´Oog voor de wereld’.
Kinderen worden wereldburgers. Kinderen leren met passie en ontwikkelen zich vanuit een onderzoekende en ondernemende houding.
Kinderen worden uitgedaagd en krijgen ruimte om hun leren vorm en betekenis te geven (kenniscreatie) in relatie tot de wereld van de toekomst,
passend bij hun ontwikkeling. Leerkrachten begeleiden, sturen en bewaken het proces.
De leerlingen van nu, zijn de burgers die straks de samenleving vormgeven. Hoe de samenleving er over een aantal decennia uitziet,
kan niemand voorspellen.
Wel weten we dat de huidige trends zullen leiden tot een informatie- en kennismaatschappij waar we kinderen op moeten voorbereiden.
Kinderen op onze school kunnen zich optimaal ontwikkelen in overeenstemming met hun mogelijkheden waardoor ze zo goed mogelijk, in balans, zijn toegerust voor deelname aan de samenleving.

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden