Sport en spel

Lichamelijke opvoeding

Van­af groep 3 krijgen de leerlingen gymles in een van de twee gymzalen of sporthal. De groepen 3 t/m 8 maken gebruik van bewegingslessen basisonderwijs. Bij een aantal lessen met toestel­len maken alle groepen ge­bruik van dezelf­de basisop­stelling van de toestellen. Dit werkt tijdbespa­rend (1x klaar­zet­ten en 1x opruimen). De lessen sluiten daarom op elkaar aan. Op onze school is een vakleerkracht gym aanwezig en zij verzorgt de lessen voor de collega's die niet in het bezit zijn van een gymbevoegdheid. Het sportteam ondersteunt de leerkrachten bij het geven van lessen. Voor de gymnastiek is aparte kleding ge­wenst.

De gymlessen zijn geclusterd en daardoor heeft elke groep 1 keer per week een blokuur (= 1½ uur) gym.
 

Sportevenementen

We organiseren jaarlijks een sportdag voor de groepen 1 /m 8.  De sportdag voor de groepen 1 t/m 4 speelt zich af in en om de school. 
Voor de groepen 5 t/m 8 is het een sportdag verspreid over het dorp in samenwerking met alle basisscholen in het dorp, georganiseerd door de sportcoaches en onze werkgroep sport:

  • voetbaltoernooi
  • handbaltoernooi
  • Koningsspelen 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden