Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) heeft voor bepaalde zaken advies- en instemmingsrecht. De MR bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders. De MR bespreekt met directie of bevoegd gezag belangrijke zaken zoals: het formatieplan, het activiteitenplan enz. De locatiedirecteur is adviserend lid.

Onze MR is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad behartigt de belangen van alle 30 openbare basisscholen in de gemeente Emmen.

Samenstelling Medezeggenschapsraad
 

Voorzitter:                Henrianne Gommer (personeel)                                                                                                                          
Secretaris:                Rob Middelburg (personeel)
Penningmeester:    
Leden:                      Lisette Roosken (ouder)                
                                  Haddy Bies (ouder)
                                  Jasper Vos (ouder)
                                  Peter Zantinge (ouder) 
                                  Astrid Zevenberg (personeel)
                                  Karin Bottemanne (personeel) + GMR-lid  
Adviserend lid:        Jacqueline Grupstra (locatiedirecteur obs Klazienaveen)


 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden