Overige activiteiten

Taal en lezen
Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen lezen.
Daarom lenen wij van de bibliotheek wisselcollecties voor de groepen 1 tot en met 8.
Leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8 kunnen onder schooltijd boeken lenen in de bibliotheek. De leerlingen van de groepen 1 en 2 gaan met ingang van het schooljaar 2023-2024 een boek kiezen uit een collectie (vanuit de bibliotheek) en dit boek mag in een boekentas mee naar huis. Om de week zullen de boeken geruild gaan worden. 
We besteden aandacht aan de Kinderboekenweek, het voorleesontbijt en de voorleesdagen. Ieder jaar kiezen we een voorleeskampioen die meedoet aan de nationale voorleeskampioenschappen. 
Daarnaast doet groep 6 mee aan het project leesvirus en organiseren we de kinderboekenjury in groepen 7 en 8.
Op school zijn leeshoeken gemaakt waar leerlingen een boek kunnen uitkiezen en kunnen lezen. Uiteraard zijn er voldoende leuke en nieuwe boeken om het lezen aantrekkelijk te houden. Voor leerlingen die lezen lastig vinden zijn er speciale boeken die passen bij hun belevingswereld en leeftijd. We hebben met bibliotheek Facet een plan opgesteld om zo het plezier in lezen te verhogen en de resultaten te verbeteren. 

Verkeer
De school kent een werkgroep Verkeer. In deze werkgroep zitten leerkrachten en ouders. Door deze samenwerking is de betrokkenheid van beide kanten groot. Onze school heeft het DVL (Drents Verkeerslabel). 
Onze school is door extra aandacht te geven aan actieve verkeerseducatie en aandacht voor een veilige schoolomgeving in het bezit van het Drents Verkeersveiligheid Label (DVL).
Dit label is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid.
Groep 7 doet in april op school het schriftelijk verkeersexamen. En nemen deel aan het praktisch verkeersexamen. De route is uitgezet door 3VO samen met de wijkagent. Deze mensen bepalen ook of de leerling wel of niet geslaagd is. Ook de verkeersouders worden ingezet bij de controleposten
Daarnaast is er jaarlijks een fietsenkeuring.
Door het jaar verspreid zijn er eigen projecten en projecten die mede mogelijk gemaakt worden door de Gemeente Emmen en de provincie Drenthe voor de verschillende groepen.


 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden